Styrelsen

Styrelseledamöter

Sanna Ohlander – Ordförande
Charlotta Ranert – Ledamot
Sandra Palmqvist – Ledamot
Titti Qvarnström – Suppleant
Linda Dahl – Suppleant
Susanna Bill – Suppleant

Valberedning

Maria Dahlqvist
Linda Hallberg

Revisor

Christina Björklund